Auteursrechten

Op alle getoonde opnamen berust het copyright bij Made by Greet. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Made by Greet is strafbaar.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Made by Greet/Greet van Breugel).

Auteursrechten op foto’s – 10 geboden
– Respecteer de auteursrechten op foto’s.
– Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
– Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming
  geven.
– Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
– Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
– Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet
  weet wie de maker is.
– Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
– Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
– Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming
  voor gebruik.
– Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Meer informatie? Mail Made by Greet »